#include #include #include int main() { int N = 0; int N2 = 0; int N4 = 0; int jumlah_penumpang2 = 0; int jumlah_penumpang4 = 0; int jumlah_roda, penumpang; float rt2, rt4; ; do { printf("masukan jumlah roda : "); scanf("%d", &jumlah_roda); switch (jumlah_roda) { case 0: printf("Tidak Ada Golongan beroda 0"); break; case 1: printf("Tidak Ada Golongan beroda 1"); break; case 3: printf("Tidak Ada Golongan beroda 3"); break; case 2: printf("Masukan Jumlah Penumpang : "); scanf("%d", &penumpang); printf("Nama: Motor\n"); printf("jumlah penumpang: 2\n"); printf("Keterangan: Motor Biasa\n"); jumlah_penumpang2 = jumlah_penumpang2 + penumpang; N2++; break; case 4: printf("Masukan Jumlah Penumpang : "); scanf("%d", &penumpang); if (penumpang >= 1 && penumpang <= 4) { printf("Nama: Sedan\n"); printf("jumlah penumpang: 4\n"); printf("Keterangan: Sedan\n"); jumlah_penumpang4 = jumlah_penumpang4 + penumpang; } else if (penumpang >= 6 && penumpang <= 14) { printf("Nama: Minibus\n"); printf("jumlah penumpang: 6-14\n"); printf("Keterangan: Minibus\n"); jumlah_penumpang4 = jumlah_penumpang4 + penumpang; } else if (penumpang > 14) { printf("Nama: Bus\n"); printf("jumlah penumpang: lebih dari 14\n"); printf("Keterangan: Bus\n"); jumlah_penumpang4 = jumlah_penumpang4 + penumpang; } N4++; break; default: break; } printf("\n===========\n"); N++; } while (N <= 6); rt2 = jumlah_penumpang2 / N2; printf("Rata Rata jumlah penumpang Roda 2 : %f", rt2); rt4 = jumlah_penumpang4 / N4; printf("Rata Rata jumlah penumpang Roda 4 : %f", rt4); return 0; }